Облако тегов
  Оцените работу движка
  Лучший из новостных
  Неплохой движок
  Устраивает ... но ...
  Встречал и получше
  Совсем не понравился
  Популярное
    
   » Материалы за Май 2017 года
   0

   Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

   Додаток 28
   до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

   Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
   (для опублікування у офіційному друкованому виданні)

   1. Загальні відомості
   1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Роздiльнянський елеватор"
   2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00955147
   3. Місцезнаходження емітента 67400 Одеська обл м.Роздiльна, вул.Ленiна, буд.83
   4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0 48-53-3-13-64 31364
   5. Електронна поштова адреса емітента elevator@rae.com.ua
   6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.rae.com.ua
   7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

   2. Текст повідомлення
   Повноваження Голови наглядової ради Хаджишвiлi Шота Гурамовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.80135% на суму 51374.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
   Повноваження Члена наглядової ради Мiнова Олександра Дмитровича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.86609% на суму 55250.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi : з 18.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
   Повноваження Члена наглядової ради Ковальчук Вiталiя Михайловича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00009% на суму 6.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
   Повноваження Ревiзора Мiнова Дмитра Олександровича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01092% на суму 700.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 18.04.2014р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: закiнчення строку повноважень.
   Голову наглядової ради Тануркова Родiона Георгiйовича (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 2.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: юрисконсульт / головний юрисконсульт. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.
   Члена наглядової ради Сєбову Оксану Iванiвну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера - АТ RISOIL SA (код юридичної особи 11300001-8 ). Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.
   Члена наглядової ради Гринько Тетяну Володимирiвну (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 2.50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: Старший юрисконсульт. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є акцiонером. Обґрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.
   Ревiзор Оленченко Вiкторiя В'ячеславовна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 27.04.2017 р.(дата вчинення дiї 27.04.2017) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: начальник управлiння корпоративного обслуговування клiєнтiв , директор фiнансовий. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання.

   3. Підпис
   3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

   3.2. Найменування посади.

   Директор ____________ Iстратова Вiкторiя Василiвна
   М.П.
   Наверх © 2013 Copyright. Sightly Template - Все права сохранены.
   При копировании материалов с сайта, ссылка на источник обязательна!
   Powered by DataLife Engine © 2014